Arbetsplatstandvård

Arbetsplatstanvård är en betydande förmån för såväl arbetsgivaren och den anställde. 

Arbetsplatstandvård är ett värdefullt tillägg till de anställdas förmåner. Tandvården främjar den allmänna hälsan och välbefinnandet. Tackvare tillgången till tandvård kan bland annat sjukfrånvaron minskas. Speciellt när en anställd går regelbundet på tandkontroller.

Tandvården är skattefri för såväl arbetsgivaren som för den anställde. Hur ersättningsmodellen ser ut och vilka behandlingsåtgärder som gäller avtalas med företaget.

Kontakta oss så kommer vi överens om ett lämpligt arbetsplats tandvårdsavtal.