Lagningar och lossnade fyllningar

När en tandflisa eller gammal lagning lossnar från en tand, behöver tanden lagas. Frakturens kanter känns ofta vassa mot tungan och kinden. Även om en fraktur inte stör eller orsakar smärta, lönar det sig att låta en tandläkare undersöka frakturen. Ifall frakturen sträcker sig djupt ner i tanden, bör tanden lagas direkt för att minska risken för att en infektion i tanden uppkommer. 

Oftast räcker det med ett besök för att laga en fraktur. Vid besöket slipas och poleras kanterna och ofta behövs också en fyllning göras i frakturen. 

Vid större frakturer kan det löna sig att göra en keramisk krona eller keramisk lagning (onlay) i frakturen för bättre hållfasthet. I såna fall krävs fler än ett besök. 

Boka tid enkelt online eller ring oss!