Sömnapnéskena eller snarkskena

Med sömnapné menas nattliga andningsstörningar och avbrott, ofta åtföljda av kraftig snarkning. Sömnapné diagnostiseras i ett sömntest utfört av en läkare (sömnpolygrafi). När sömnanalysen har gjorts och om en sömnapnéskena rekommenderas som behandling kan du få din sömnapnéskena tillverkad hos oss.

Sömnapnéskenan eller snarkskenan används när du sover. Skenan öppnar luftvägarna genom att styra hakan framåt och förhindra att tungan kläms bakåt. Skenan förhindrar därmed snarkning och andfåddhet. En sömnapnéskena från tandläkaren är ofta en bra och effektiv behandling vid mild sömnapné.


När du har fått diagnosen sömnapné, boka då tid online eller ring oss, så planerar vi din sömnapnéskena tillsammans.