Tandbro

Tänderna fungerar som stödpelare för varandra. När en tand saknas förlorar dess angränsande tänder stöd. Dessutom kan en tand som lämnas utan motstående tand i motstående käke börja växa ut och hindra ihopbitning.  

Bron ersätter den saknade tanden eller tänderna genom att ansluta till dess intilliggande tänder. Om tänderna som ska fogas har tidigare lagningar lönar det sig ännu mer att göra en bro, eftersom plastlagningarna kan ersättas med den keramik eller zirkoniumoxid som bron är tillverkad av.

Behandlingen inleds med en undersökning, under vilket våra kompetenta tandläkare gör en behandlingsplan som passar dig och dina tänder.

Boka enkelt tid online eller ring oss, för att utvärdera behovet av behandling och få en vårdplan!