Tandvård under sedering

Ifall du liver av svår tandvårdsrädsla kan vården utföras under sedering, d.v.s. lätt narkos. Sedering används även i samband med tidskrävande tandvårdsåtgärder för att göra behandlingen mer skonsam för patienten.


Sederingen utförs alltid av en erfaren narkosläkare och en kostnadsuppskattning ges i samband med bedömningen av vårdbehovet.


Behöver du tandvård som är anpassad till tandvårdsrädsla? Boka enkelt tid för undersökning eller bedömning av vårdbehov online eller ring oss!